Nordlandssykehuset tar i bruk ny plattform for pasientjournal


Nordlandssykehuset tar i bruk ny plattform for pasientjournal

(SALTEN) 9. mai tar Nordlandsykehuset i bruk ny plattform for det pasientadministrative systemet DIPS. Systemet oppgraderes og det blir overgang fra dagens DIP...