NAV i vedtak: – Du er ikke avhengig av varme for å overleve


NAV i vedtak: – Du er ikke avhengig av varme for å overleve

I et vedtak fra NAV får en søker avslag på økonomisk sosialhjelp med begrunnelse i at han ikke trenger varme for å overleve om sommeren. NAV legger seg nå flate for hvordan søkeren ble behandlet.
Les mer om: