Naturvernforbundet Salten utfordret landsmøtet om rovdyrproblemet


Naturvernforbundet Salten utfordret landsmøtet om rovdyrproblemet

- Vi som lokallag ser at balansegangen mellom rovvilt og urbefolkningens rett til å drive næring tvinger frem en handling fra oss.
Les mer om: