Når staten med åpne øyne driver forskjellsbehandling


Når staten med åpne øyne driver forskjellsbehandling

Milliardene ruller ut i covid-tiltak til næringslivet, men ikke i retning Ingvar og Silje Landa og andre turbuss-eiere. Alle er enige om at staten forskjellsbehandler.
Les mer om: