Nå kommer bålforbudet i hele Norge


Nå kommer bålforbudet i hele Norge

15. april starter det generelle bålforbudet for å forhindre skog- og lyngbrann. Noen steder kan du likevel gjøre opp ild, dersom forholdene tilsier det.
Les mer om: