Mystiske angrep: Blodet kan gi svar


Mystiske angrep: Blodet kan gi svar

Først ble de rammet i utlandet. Så ble amerikanske tjenestepersoner syke også i USA. Nå håper myndighetene at en spesiell blodprøve kan bidra til å løse gåten.
Les mer om: