Mye nedbør gir flom på Vestlandet


Mye nedbør gir flom på Vestlandet

Både i Møre og Romdal og i Vestland fylke har det kommet så mye nedbør at det fører til jordras og flom.
Les mer om: