Myanmars junta kaller skyggeregjering terrorister


Myanmars junta kaller skyggeregjering terrorister

Myanmars junta kaller opposisjonens skyggeregjering og en folkets forsvarsstyrke som skal konfrontere sikkerhetsstyrkene, for terrorister.