Mistenkelig dødsfall i Fredrikstad


Mistenkelig dødsfall i Fredrikstad

Politiet har startet etterforskning av det som betegnes som et mistenkelig dødsfall i Fredrikstad og jobber med å avklare omstendighetene.
Les mer om: