Michelle Obama åpner opp om rasismefrykt


Michelle Obama åpner opp om rasismefrykt

Hver gang døtrene Malia (22) og Sasha (19) kjører hjemmefra, frykter Michelle Obama at de skal bli ofre for rasisme.
Les mer om: