Mens brannalarmen gikk, trodde arbeiderne at de var forlatt på «Equinor-øya»


Mens brannalarmen gikk, trodde arbeiderne at de var forlatt på «Equinor-øya»

16 innleide arbeidere samlet seg da alarmen gikk på gassanlegget til Equinor på Melkøya.