Mange kvinner droppet livmorhalstest i 2020


Mange kvinner droppet livmorhalstest i 2020

Under pandemien har 50.000 færre kvinner tatt celleprøve enn Kreftregistret hadde beregnet. Nå er håpet å få penger til å innføre hjemmetest.