Mage­pla­ger: Disse faresignalene må du være obs på


Mage­pla­ger: Disse faresignalene må du være obs på

Over halvparten av oss sli­ter tid­vis med oppblåst­het, ma­ge­knip, treg el­ler løs mage. Dette kan være forklaringen.