Lekkasje: Facebook lot seg presse til strengere sensur i Vietnam


Lekkasje: Facebook lot seg presse til strengere sensur i Vietnam

Etter press fra vietnamesiske myndigheter skal Facebook ha økt sensuren av regimekritiske innlegg. Avgjørelsen skal ha blitt tatt av toppsjef Mark Zuckerberg.