Legionella-utbrot ved Kristiansund sjukehus


Legionella-utbrot ved Kristiansund sjukehus

Fleire avdelingar er berørt av utbrotet.
Les mer om: