Legionella-funn ved Kristiansund sykehus


Legionella-funn ved Kristiansund sykehus

Det er påvist legionellabakterier i tre av tolv vannprøver ved Kristiansund sykehus. Funnet ble oppdaget under en kontroll fredag.
Les mer om: