Laveste arbeidsledighet på 14 år


Laveste arbeidsledighet på 14 år

I mars var 2,9 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige. Man må tilbake til perioden før finanskrisen i 2008 for å finne…