Lange polkøer: – At vi aldri lærer


Lange polkøer: – At vi aldri lærer

Over hele landet rapporteres det om lange polkøer de siste handelsdagene før 17. mai.
Les mer om: