Lørenskog-saken: Kripos har sendt ut brev til hele politi-Norge


Lørenskog-saken: Kripos har sendt ut brev til hele politi-Norge

Kripos ber om hjelp fra alle landets politidistrikter for å nøste opp i Lørenskog-saken. 
Les mer om: