Kulturtanken: Behov for øremerkede midler til inkludering av barn og unge i kulturlivet


Kulturtanken: Behov for øremerkede midler til inkludering av barn og unge i kulturlivet

- Vi må ha økt oppmerksomhet på mangfold og inkludering når vi nå skal gjenåpne og re-rekruttere barn og unge tilbake, sier direktør Øystein Strand i Kulturtanken om etatens tilskuddsordning. Innlegget Kulturtanken: Behov for øremerkede midler til inkludering av barn og unge i kulturlivet dukket først opp på ballade.no.
Les mer om: