Kulturhistorisk landskap i Rogaland i nasjonalt register


Kulturhistorisk landskap i Rogaland i nasjonalt register

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interessere (KULA) er et register over landskap det knytter seg nasjonale interesser til. Landskap fra Rogaland er nå en del av dette registeret.
Les mer om: