Krevende år for Salten Kraftsamband


Krevende år for Salten Kraftsamband

Rekordlave kraftpriser og nettproblematikk resulterte i minus for Salten Kraftsamband (SKS)
Les mer om: