Kreftregisteret: Stor økning i antall lungekrefttilfeller de neste årene


Kreftregisteret: Stor økning i antall lungekrefttilfeller de neste årene

Antall lungekreftpasienter kommer til å øke markant fram til 2030, og det vil ikke bli noen tydelig nedgang før etter 2040, ifølge Kreftregisteret.