Kraftig økning i sykehusinnleggelser i Storbritannia


Kraftig økning i sykehusinnleggelser i Storbritannia

Delta-varianten av koronaviruset øker i Norge. I Storbritannia er den totalt dominerende og det påvirker hvor mange som havner på sykehus. Innleggelser har økt med 43 prosent på en uke.
Les mer om: