Kraftig økning i importsmitte – dette er verstinglandet


Kraftig økning i importsmitte – dette er verstinglandet

Tallet på personer som tester positivt etter innreise er tredoblet på tre uker.