Koss ut av idrettsstyret: Sjansen som forsvant


Koss ut av idrettsstyret: Sjansen som forsvant

Med Johann Olav Koss som «utenriksminister» skulle norsk idrett få en tydelig stemme internasjonalt. Den posten har vi ikke sett mye til.
Les mer om: