Koronakommisjonen: Betydelig belastning for studentene


Koronakommisjonen: Betydelig belastning for studentene

Unge ble negativt påvirket av coronatiltakene på flere måter, mener kommisjonen. De er særlig bekymret for ferske studenter.