KOMMENTAR: Innføring av ny teknologi gir ingen automagisk verdi