KOMMENTAR: Fornyelse i offentlig sektor er mye mer enn digital transformasjon