KOMMENTAR: For å få fart på digitaliseringen, må vi alle snakke samme språk