Kjemper om å få behandle nordlendinger med senskader etter Covid-19


Kjemper om å få behandle nordlendinger med senskader etter Covid-19

Flere private foretak kjemper nå om hvem som skal få behandle nordlendinger med senskader etter Covid-19.