Kjøp av halv leilighet ble redninga for Johannes (27)


Kjøp av halv leilighet ble redninga for Johannes (27)

– Hadde aldri kommet meg inn i boligmarkedet ellers.