Kina forbyr privatundervisning for profitt


Kina forbyr privatundervisning for profitt

For å redusere familiers økonomiske byrde og stimulere til flere fødsler, forbyr kinesiske myndigheter privatundervisning med vinnings hensikt.
Les mer om: