Kamelen slipper ny rettsbehandling for vannscooter-sak


Kamelen slipper ny rettsbehandling for vannscooter-sak

Statsadvokaten anker ikke saken til lagmannsretten, etter aktors anbefaling.