Ingen planlagte møter om kulturstreiken i dag


Ingen planlagte møter om kulturstreiken i dag

LO og Spekter har ikke planlagt nye møter om kulturstreiken torsdag. Forhandlingene kvelden før førte ikke fram.