ICC starter etterforskning av situasjonen i Palestina


ICC starter etterforskning av situasjonen i Palestina

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) opplyser at den har innledet en etterforskning av angivelige forbrytelser begått i okkuperte palestinske områder.
Les mer om: