I tog ut av Norge igjen


I tog ut av Norge igjen

– Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Les mer om: