- I ferd med å bli den neste pandemien


- I ferd med å bli den neste pandemien

I en ny rapport slår FN alarm om konsekvensene av tørke. De opplyser også at tørke vil ramme oftere, hardere og lenger i mange områder verden over som følge av klimaendringene.
Les mer om: