- I akutt mangel


- I akutt mangel

Regjeringen i India har blitt nødt til å gripe inn og iverksette flere tiltak for å kunne hjelpe sykehusene.
Les mer om: