Hvordan blir det å komme tilbake til kontoret?


Hvordan blir det å komme tilbake til kontoret?

Vi har spurt en arbeidslivsforsker og en arbeidsgiver.