Hollywood-legenden Jane Powell er død


Hollywood-legenden Jane Powell er død

Slo igjennom under krigen. Før helgen var reisen over.