Hjernesvulst-pasienter kan få mer tilpasset behandling


Hjernesvulst-pasienter kan få mer tilpasset behandling

Forskere fra ulike deler av Norge skal nå samarbeide for å bedre overlevelsen av hjernekreft. Målet er at flere pasienter skal få utprøvende behandling.
Les mer om: