Her vert det likevel ikkje opning til 17. mai(pluss)