Her doblet smitten seg


Her doblet smitten seg

I FHIs ferske ukesrapport kommer det fram at det forrige uke var en økende smittespredning i enkelte deler av landet, spesielt blant tenåringer. I de fleste kommuner er imidlertid forekomsten lav.