Helt forandret om 50 år


Helt forandret om 50 år

Miljødirektoratet har mottatt en rapport fra 20 forskere hvor det opplyses om faresignaler knyttet til framtida for den arktiske tundraen.