Harstad får midler til gratis-SFO for flere barn: – Alle trenger ikke de samme tilbudene(pluss)


Harstad får midler til gratis-SFO for flere barn: – Alle trenger ikke de samme tilbudene(pluss)

Nå skal lavinntektsfamilier få tilbud om gratis SFO for sine førsteklassinger. Sittende regjering gir Harstad kommune statlige midler for å tilby de gratis plassene.
Les mer om: