Hareide revurderer omstridt fartsgrense for syklister


Hareide revurderer omstridt fartsgrense for syklister

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) åpner for å vrake den nye og svært omdiskuterte fartsgrensen for syklister på fortau.
Les mer om: