Halvledere er blitt den nye oljen


Halvledere er blitt den nye oljen

Halvledere er i ferd med å erstatte olje som drivstoff i verdensøkonomien. Kampen om hvor framtidens produksjonskapasitet skal bygges opp pågår nå for fullt.