Høyre vil ha eksportløft for IKT-næringen neste periode