Høyesterett: Forsikringsselskap kan nekte utbetaling ved operasjonsnekt


Høyesterett: Forsikringsselskap kan nekte utbetaling ved operasjonsnekt

Høyesterett har fastslått at et forsikringsselskap kan nekte en utbetaling dersom kunden nekter å gjennomføre en relevant operasjon.